Trung tâm thông báo

Nâng Cấp Trang Bị

1.  NPC và vật phẩm liên quan:
 

NPC và Vật Phẩm Mô tả

Thợ Rèn

       • Vị trí: Tại thất đại thành thị.
       • Công dụng:
 - Giao dịch: mua bán trang bị, binh khí.
 - Khảm nạm trang bị
 - Ép mảnh trang bị
 - Các tính năng liên quan đến huyền tinh khoáng thạch. 
 - Nâng cấp trang bị: Thăng Giảm Cấp Trang Bị, Dị Dung Trang Bị, Hoán Binh Vũ Khí. 


Dị Dung Thạch

       • Nguồn gốc: Từ tham gia các sự kiện.
       • Công dụng: 
 - Nâng cấp trang bị: Thay đổi hình dáng trang bị <nón hoặc áo> 

Giảm Cấp Thạch
       • Nguồn gốc: Từ tham gia các sự kiện.
       • Công dụng: 
 - Nâng cấp trang bị: Giảm cấp của tất cả trang bị.

Thăng Cấp Thạch
       • Nguồn gốc: Từ tham gia các sự kiện.
       • Công dụng: 
 - Nâng cấp trang bị: Thăng cấp của tất cả trang bị.

 

 

2. Cách thức sử dụng: 
       • Bước 1: Đến thợ rèn tại Thất Đại Thành Thị, chọn Nâng Cấp Trang Bị

 

 

 

 

 

 

 

 

       • Bước 2: chọn Nâng Cấp Trang Bị Xanh

       • Bước 3: chọn cách thức cần nâng cấp

       • Bước 4: Bỏ đúng Nguyên Liệu cần của từng loại thức

  

3. Lưu ý:
       • Quý nhân sĩ vui lòng tính toán kỹ tỉ lệ thành công, và chọn đúng thể thức mình cần thực hiện, tỉ lệ thành công cho dù là 98% vẫn sẽ có tỉ lệ rớt, cho dù là 50% thì vẫn có tỉ lệ lên.
       • Để đảm bảo thành công quý nhân sĩ vui lòng bỏ Thủy Tinh để số % >= 100%.
       • BQT không chịu trách nhiệm với việc hoán binh lộn, thăng cấp nhầm, dị dung nhầm hay giảm cấp nhầm, vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.
       • Thất bại sẽ mất toàn bộ nguyên liệu, hoàn trả lại trang bị.