Trung tâm thông báo

Nhiệm Vụ Thế Giới

Nhiệm vụ thế giới là những nhiệm vụ có phạm vi thực hiện rộng lớn. Nó đòi hỏi bạn cần phải có lòng nhẫn nại và kiên trì. Các nhiệm vụ thế giới cũng có độ khó khác nhau và yêu cầu bạn phải có một số điểm danh vọng nhất định để có thể tiếp nhận. Trong hệ thống nhiệm vụ này, có nhiều nhiệm vụ bạn có thể thực hiện nhiều lần đế nâng cao địa vị của mình trong chốn võ lâm.

 • Thu thập Dược Liệu
 • Cứu Tiểu Quyên
 • Liên Kết Võ Lâm
 • Nhiệm Vụ Thu Thập Dược Liệu
  • Giới thiệu nhiệm vụ
   • Nhiệm vụ này có thể thực hiện lại liên tục, chu kỳ là 1 giờ.
   • Người chơi phải trên đẳng cấp 20.
   • Điểm danh vọng phải hơn 2
 • Phần thưởng
  • Sau khi hoàn thành, điểm danh vọng sẽ tăng thêm. Hoàn thành lần thứ nhất sẽ được cộng 1 điểm, lần thứ hai cộng 2 điểm.
  • Nếu trong một ngày bạn thực hiện được năm lần, sẽ được cộng tối đa 25 điểm.
 • Các bước thực hiện
  • Đến Thành Đô bên cạnh Dược điếm, sẽ thấy môt Cô gái hái thuốc Tọa độ (391/320), nhấp vào lời thoại.
  • Vào Dược Vương Cốc đánh quái, chỉ có các con mèo rừng (304/234), (297/227), (302/221), (298/206), (303/199), (314/205), (304/205), (301/198), (292/201) có thể rơi thuốc ra, đó là: Tử Mục Túc Địa Cẩm Thảo, Thiến Thảo, Hổ Nhĩ Thảo xác xuất là 100%, Linh Chi sẽ xuất hiện sau cùng, xác suất 50%.
  • Trở lại Thành Đô, đối thoại với Cô gái hái thuốc.
   Người chơi: "Cô nương ! Thuốc đã hái đủ rồi"
   Cô gái hái thuốc "Thật không biết nói gì hơn để cảm tạ!"
  • Hoàn thành nhiệm vụ. Hãy xem phần thưởng của mình!
 • Nhiệm Vụ Cứu Tiểu Quyên
  • Giới thiệu nhiệm vụ
   • Người chơi phải từ đẳng cấp 40 trở lên.
   • Người chơi danh Vọng từ 240 điểm trở lên.
  • Phần thưởng
   • Một điểm tiềm năng.
  • Các bước thực hiện
   • Gặp Tôn Gia Tẩu Tử (253/284) và Tôn Gia Nhị Lang (251/284). Sau khi nhận lời giúp nhà họ Tôn ở Long Môn Trấn đi tìm con gái.
   • Hãy đến Cổ Dương Động (246/262) ở ngoài thôn và tìm đánh Yêu Đao Triệu Phương (204/206) lấy được 1 chiếc chìa khoá. Mang chìa khoá đó đến 2 cụm cửa để "mở-mở-đóng-đóng":
   • Cụm thứ nhất: (201/202), (202/203)
  • Cụm thứ hai: (211/209), (209/210)
  • Tóm lại là 2 đóng 2 mở, và sẽ có 4 trường hợp như thế sảy ra, hãy hình dung như sau:
  • Trường hợp 1: cánh 1 (mở) - cánh 2 (mở) - cánh 3 (đóng) - cánh 4 (đóng)
  • Trường hợp 2: cánh 1 (đóng) - cánh 2 (đóng) - cánh 3 (mở) - cánh 4 (mở)
  • Trường hợp 3: cánh 1 (mở) - cánh 2 (đóng) - cánh 3 (mở) - cánh 4 (đóng)
  • Trường hợp 4: cánh 1 (đóng) - cánh 2 (mở) - cánh 3 (đóng) - cánh 4 (mở)
  • Sau khi hoàn thành ngoài điểm danh vọng đoạt được, các hạ còn được thêm 1 điểm tiềm năng (chỉ làm được 1 lần)
 • Nhiệm Vụ Liên Kết Võ Lâm
  • Giới thiệu nhiệm vụ
   • Người chơi đẳng cấp phải từ 20 trở lên, điểm danh vọng cũng đã đạt đến 20.
   • Nhiệm vụ này có thể thực hiện lại liên tục, chu kỳ là 24 giờ.
   • Sau mỗi lần hoàn thành, điểm danh vọng của bạn sẽ tăng từ 11-20 điểm
   • Có thể thực hiện song song với các nhiệm vụ khác.
  • Các bước thực hiện
   • Đến Hoành Sơn phái (Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Nam Nhạc Trấn -> Hoành Sơn Phái) gặp Võ lâm minh chủ Độc Cô Kiếm.
   • Độc Cô Kiếm nói cho bạn biết về tình hình Kim quốc đang xâm lấn Đại Tống, nhờ bạn đi đến các môn phái để thăm dò thái độ kháng Kim của họ như thế nào.
   • Lựa chọn : “Không vấn đề! Tại hạ nguyện đem chút tài hèn giúp sức”
    Ngay lập tức bạn sẽ nhận được 10000 lượng lộ phí!
    (Nếu Người chơi danh Vọng chưa đủ, sẽ không thể tiếp nhận nhiệm vụ này)
   • Bạn lập tức lên đường, đến gặp chưởng môn của 10 môn phái
    • Đến Thiên Vương bang (Tương Dương -> Ba Lăng Huyện -> Thiên Vương Đảo) gặp Dương Anh (223/196)
    • Đến Thiếu Lâm phái (Biện Kinh -> Thiếu Lâm) gặp Huyền Nhân Phương trượng (230/184)
    • Đến Đường Môn (Thành Đô -> Đường Môn) gặp Đường Cừu (508/322)
    • Đến Ngũ Độc (Lâm An phủ -> Long Tuyền thôn -> Ngũ Độc) giáo gặp Hắc Diện Lang Quân (219/166)
    • Đến Nga Mi phái (Thành Đô -> Nga Mi) gặp Thanh Hiểu Sư Thái (248/304)
    • Đến Thúy Yên (Đại Lý -> Thúy Yên) môn gặp Doãn Hàm Yên (34/75)
    • Đến Thiên Nhẫn (Biện Kinh -> Thiên Nhẫn) gặp Hoàng Nhan Hùng Liệt (215/195)
    • Đến Cái Bang (Dương Châu -> Cái Bang) gặp Hà Nhân Ngã (191/231)
    • Đến Võ Đang phái (Tương Dương -> Núi Võ Đang) gặp Đạo Nhất Chân Nhân (212/193)
    • Đến Côn Lôn phái (Phượng Tường phủ -> Long Môn trấn -> Côn Lôn) gặp Toàn Cơ Tử (190/196)
   • Sau khi đã đi hết 10 môn phái, bạn trở lại Hoành Sơn phái gặp Độc Cô Kiếm phục mệnh. Hoàn thành nhiệm vụ.