Trung tâm thông báo

Vòng Quay May Mắn 20.11

Từ xưa đến nay, nghề giáo được coi là biểu tượng thiêng liêng, một nghề cao cả trong các nghề. Được coi là “khuôn vàng thước ngọc” của đạo đức, nhân cách để học trò học, noi theo thầy mà trở thành người có đức, có nhân, có tài để đứng ra giúp nước. Và Tôn Sư Trọng Đạo là một truyền thống quý báu của dân tộc, chúng ta cần phát huy và giữ gìn truyền thống ấy. Đây là một nét đẹp trong tâm hồn mỗi người, làm cho các mối quan hệ ngày càng trở nên gắn bó. Vậy chúng ta hãy cùng nhau tham gia sự kiện trọng đại này, để cùng nhau mang về những phần thưởng vô cùng giá trị nhé !!

Tôn Sư Trọng Đạo Tìm Lại Kinh Thư Đại Hội Kinh Thư Vòng Quay May Mắn

1. Thời gian diễn ra: Sau bảo trì định kỳ ngày 19/11 đến 23:59 ngày 03/12/2023.

2. NPC và vật phẩm liên quan: 

Hình Ảnh Diễn giải

Ông Đồ

  •  Vị trí: tại trung tâm Thất đại Thành Thị.
  •  Chức năng: 
     - Bán bộ chữ Tôn - Trọng - Đạo: mỗi chữ 2 cái giá 1 tiền đồng
     - Tham gia sự kiện:
       • Tôn Sư Trọng Đạo
       • Đại Hội Kinh Thư

  

Tấm Vé Định Mệnh

  •   Nguồn gốc:
       - Sử dụng các loại Hộp Quà Tri Ân các loại.
  •   Công dụng: click chuột phải để tham gia Vòng Quay May Mắn.
       -  Khi tham gia vòng quay chắc chắn nhận được 10 Kinh Thư và có thể nhận được các vật phẩm hiếm khác.
       - Hạn sử dụng: 23:59 phút ngày 03/12/2023

 

3. Nội dung sự kiện:

  •  Trong thời gian diễn ra sự kiện, click chuột phải vào Tấm Vé Định Mệnh để tham gia Vòng Quay May Mắn.
  •  Khi tham gia Vòng Quay May Mắn chắc chắn nhận được 10 Kinh Thư và có thể nhận được các vật phẩm hiếm sau:

Vật Phẩm Số Lượng
Tín Vật Môn Phái 1
Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt 5
Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (3 ngày) 1
 Mật Lệnh Vũ Khí ngẫu nhiên 20
Đồ Phổ Trang Bị An Bang 1
Mảnh Trang Bị Hiệp Cốt - Nhu Tình 1
Đồ Phổ Trang Bị Hiệp Cốt 1
Kinh Thư 20
Phi Vân 1
Chiếu Dạ 1
Hiệp Cốt Tinh Ý Kết 1
Hiệp Cốt Thiết Huyết Sam 1
Nhu Tình Tuệ Tâm Ngọc Bội 1
Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường 1

  •  Lưu ý: Trong lúc tham gia vòng quay may mắn, nếu rớt mạng hoặc thoát game sẽ không thể nhận được phần thưởng.