Trung tâm thông báo

Boss Đại Hoàng Kim

1. Thời gian & điều kiện:

    • Thời gian xuất hiện Boss: 19h00 mỗi ngày từ thứ 2 tới thứ 6 sẽ xuất hiện 10 Boss Đại Hoàng Kim (hệ thống sẽ thông báo bản đồ xuất hiện các Boss)

    • Sau bảo trì định kỳ Boss sẽ tự động biến mất

    • Thời gian tồn tại Boss:

              - Biến mất khi bị tiêu diệt

              - Lập tức biến mất nếu không bị tiêu diệt trong vòng 60 phút (kể từ lúc xuất hiện).

Vị Trí Xuất Hiện Boss Ngẫu Nhiên

Tên Boss Vị trí

Cổ Bách
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
- Sa Mạc Sơn Động 1
- Vũ Lăng Động
- 7 Thành Thị

Lam Y Y
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
- Sa Mạc Địa Biểu
- Thanh Khê Động
- 7 Thành Thị

Yên Hiểu Trái
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
- Mạc Cao Quật
- Phi Thiên Động
- 7 Thành Thị

Gia Luật Tị Ly
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
- Trường Bạch Sơn Nam
- Phù Dung Động
- 7 Thành Thị

Tuyền Cơ Tử
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
- Trường Bạch Sơn Bắc
- Lưỡng Thủy Động
- 7 Thành Thị

Huyền Giác Đại Sư
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
- Khỏa Lang Động
- Sa Mạc 2
- 7 Thành Thị

Đường Phi Yến
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
- Bờ Nam Phong Lăng Độ
- Sa Mạc 3
- 7 Thành Thị

Hà Linh Phiêu
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
- Dương Trung Động
- Trường Bạch Sơn Bắc
- 7 Thành Thị

Mạnh Thương Lương
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
- Trường Bạch Sơn Bắc
- Trường Bạch Sơn Nam
- 7 Thành Thị

Đạo Thanh Chân Nhân
Ngẫu nhiên xuất hiện tại:
- Mạc Cao Quật
- Vô Danh Động
- 7 Thành Thị

2. Phần thưởng chung khi hạ Boss

    • Khi Boss bị hạ gục, cá nhân/tổ đội sẽ nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng.

Nội dung Phần thưởng
Cá nhân/tổ đội trực tiếp hạ Boss Exp = (Level - 59) x 500.000/ Boss

Nhân vật xung quanh

Exp = (Level - 59) x 200.000/ Boss

Lưu ý: Điểm kinh nghiệm không cộng dồn.

    • Phần thưởng rơi từ Boss: người kết thúc boss sẽ nhặt vật phẩm

              - Cá nhân/tổ đội hạ Boss hoặc cá nhân tổ đội có tổng dame lớn nhất: Nhặt được vật phẩm rơi ra từ Boss (Sau 20 giây: tất cả nhân vật có thể nhặt)

              - Đồng thời rơi ngẫu nhiên các vật phẩm:

Vật Phẩm Vật Phẩm
Tẩy Tủy Kinh (Boss) Phi Tốc Hoàn
Thiết La Hán Tâm Tâm Tương Ánh Phù
Võ Lâm Mật Tịch (Boss) Tử Thủy Tinh
Tinh Hồng Bảo Thạch Lam Thủy Tinh
Đại Lực Hoàn Lục Thủy Tinh
Bí Kíp Môn Phái cấp 90 Bàn Nhược Tâm Kinh
Tiên Thảo Lộ Tín vật Môn Phái
Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái Đồ Phổ An Bang - Định Quốc
 

Giang hồ ắt sẽ đại loạn, đại hiệp nào sẽ là người sở hữu các cực phẩm Hoàng Kim Môn Phái uy trấn thiên hạ đầu tiên để đảm nhiệm trọng trách thống nhất quần hùng, xưng vương thiên hạ? Hạ hồi phân giải.