Trung tâm thông báo

Vận Tiêu Bang Hội

1. Điều kiện và thời gian:

 • Diễn ra trong khoảng thời gian từ 08:00 - 23:00 thứ 4 và Chủ Nhật hàng tuần.
 • Đẳng cấp yêu cầu: > 120
 • Gia nhập bang hội 4 ngày mới có thể tham gia vận tiêu bang hội.
 • Bang hội phải đạt đẳng cấp 18
 • Bang hội phải có tối thiểu 80 thành viên mới có thể tham gia vận tiêu bang.

2. NPC và Vật Phẩm Liên Quan:

Hình Ảnh Diễn Giải

Quan Quốc Khố
 • Vị trí: Tại Thành Đô 392/316
 • Chức năng:
  • Bán lệnh bài Thương Hội
  • Giao nhiệm vụ Vân Tiêu Bang
  • Truyền tống vào Đào Sơn Cốc

Lệnh Bài Thương Hội
 • Giá 50 tiền đồng tại Quan Quốc Khố
 • Để nhận nhiệm vụ Vận Tiêu Bang


Chủ Tiêu Cục

 • Vị trí: 195/198 Đào Sơn Cốc
 • Khởi động Vận Tiêu Bang Hội

Thương buôn
 • Nhận thưởng

 

3. Nội dung tính năng:

 • Sau khi bắt đầu vào map [Đào Sơn Cốc], 1 phút sau NPC sẽ hiện ra để nhận tiêu
 • Thời gian từ khi nhận nhiệm vụ (ở ngoài Thành Đô) là 30 phút, nếu ko hoàn thành trong 30 phút này sẽ tính thất bại
 • Trong quá trình vận tiêu, đi theo xe tiêu mỗi 10s thì mỗi nhân vật nhận đc exp bảo tiêu như sau
  Exp nhận được = level * 3000
 • Trên đường sẽ có nhiều rương báu, khi mở sẽ có tỷ lệ nhận thưởng:
  • Các loại dược phẩm
  • Buff làm chậm tất cả mục tiêu xung quanh
  • Exp cho mọi người xung quanh
 • Vận tiêu thành công sẽ nhận đc :
  • 8000 vạn lượng
  • 100 xu
  • 1 bình rượu ( sử dụng mở 1 bàn tiệc bang hội): những nhân vật đứng xung quanh - Exp tối đa 100tr/ thành viên/ ngày (vào bang tối thiếu 4 ngày mới có thể nhận exp).