Trung tâm thông báo

Quả Huy Hoàng

Quả Huy Hoàng vốn là loại bảo dược hấp thu linh khí đất trời, tự thức sinh trưởng từ ngàn xưa nơi động khấu sâu thẳm. Không cần biết là người luyện võ, phàm nhân hay thương nhân tứ phương, khi sử dụng loại quả này sẽ gia tăng công lực gấp bội phần!
Vốn dĩ là kỳ bảo nên trong suốt thời gian qua, lời tương truyền về động khấu nơi sinh trưởng của bảo dược được nhân sĩ khắp nơi dò la tin tức. Nay mọi chuyện đã được sáng tỏ, địa đồ huyễn cảnh ấy chính là Chiến Long Động - nơi quanh năm tịch liêu không một bóng người!

1. Thời gian, địa điểm và cách thức diễn ra:

    • Vào 20:00 mỗi ngày từ thứ 2 và thứ 4 xuất hiện 3 đợt quả lúc: 20:05, 20:15

     • Bản đồ xuất hiện: Uyên Ương Cốc
          • Bản đồ Uyên Ương Cốc khi chết không rớt PK, không rớt kinh nghiệm, vật phẩm. 
          • Không thể sử dụng thổ địa phù
          • Bản đồ Uyên Ương Cốc là bản đồ PK theo bang (khác bang là dứt).
          • Khi di chuyển vào bản đồ sẽ lưu rương hậu doanh cổng đã vào.
          • Không có bang hội sẽ không thể lên map.
          • Thoát game sẽ được truyền tống về hậu doanh đã lưu rương.
          • Để Auto hoạt động, phải chọn chế độ Uyên Ương Cốc

     • Cách thức di chuyển: 
      - Sử dụng Thần Hành Phù -> Bản Đồ Đặc Biệt -> Uyên Ương Cốc -> Chọn cổng muốn đến (khi sử dụng auto VoLam2005, acc phụ sẽ tự tìm đến acc chính, và tự lên cổng gần nhất với acc chính theo đường chim bay)
      - Dùng chức năng tự đi THP của auto VoLam2005, chọn Uyên Ương Cốc và cổng tương ứng sau đó bấm THP để auto tự đi tất cả các

    • Khi quả chín có thể tiến hành click vào hái quả.
    • Khi hái quả thành công sẽ có thông báo tại kênh bang hội.
    • Quá trình hái quả không được gián đoạn, nếu gián đoạn phải bắt đầu lại từ đầu.

2. NPC và Vật phẩm liên quan:

Hình Ảnh Diễn giải

Uyên Ương Trụ

    • Vị trí: tại tọa độ 172/197 Uyên Ương Cốc
    • Công dụng: Bang hội chiếm lĩnh Uyên Ương Trụ thì UUT sẽ đổi tên theo Bang hội đó, tất cả thành viên của bang hội chiếm trụ đứng trong phạm vi sẽ nhận được buff +500 điểm sinh lực (bắt đầu có hiệu lực sau 10s kể từ thời điểm chiếm trụ).
    • Các bang hội khác có thể tái chiếm trụ bất kỳ lúc nào

Boss Tứ Đại Danh Bổ 

    • Vị trí: tọa lạc Uyên Ương Cốc
    • Boss Tứ Đại Danh Bổ bao gồm 4 cao thủ: Lãnh Huyết, Truy Mệnh, Thiết Thủ, Vô Tình.
    • Công dụng: Khi chưa bị thu phục, sẽ tấn công mọi mục tiêu trong phạm vi.
    • Các bang hội có thể thuần phục lại Boss của bang hội khác bất kỳ lúc nào.

Boss Tứ Đại Danh Bổ - Đã bị thuần phục

    • Vị trí: tọa lạc Uyên Ương Cốc
    • Boss Tứ Đại Danh Bổ bao gồm 4 cao thủ: Lãnh Huyết, Truy Mệnh, Thiết Thủ, Vô Tình.
    • Công dụng: Khi bị bang hội nào thuần phục, trước tên sẽ xuất hiện tên bang hội đó và trở thành đồng minh của bang hội thuần phục. Sẽ tấn công mọi mục tiêu ngoại Bang trong phạm vi.
    • Các bang hội có thể thuần phục lại Boss của bang hội khác bất kỳ lúc nào.

NPC Tế Tửu

    • Đổi Trống Khải Hoàn và các chức năng bang hội khác.

Trống Khải Hoàn

    • Nguồn gốc: Bang chủ có thể đến NPC Tế Tửu tại khu vực bang hội để đổi Trống, tiêu hao 30 điểm tích lũy Quả Huy Hoàng
    • Mỗi nhân vật trong bang hội hái thành công 1 quả thì bang hội sẽ nhận được 1 điểm tích lũy, 1 Quả Hoàng Kim thì bang nhận được 30 điểm tích lũy.
    • Trống chỉ có bang chủ mới có thể đổi được 1 cái/ 1 ngày.
    • Trống đổi ra có HSD 24h.
    • Chỉ có bang chủ mới có thể sử dụng được trống
    • Nhân vật vào bang 24h mới có thể hưởng exp của trống
    • Mỗi nhân vật hưởng tối đa 60 triệu exp/ ngày từ Trống Khải Hoàn
    • Trống sử dụng sẽ có hiệu quả trong 10 phút, nhân vật đứng trong phạm vi sẽ nhận được exp, mỗi 15s sẽ nhận được 5.000.000 điểm kinh nghiệm có cộng dồn. <tức là chỉ cần đứng gần trống trong 5 phút là có thể nhận max kinh nghiệm>.

    • Điểm tích lũy quả Huy Hoàng sẽ reset vào 23:59 ngày cuối cùng của tháng.
    • Trống có thể sử dụng ở tất cả các bản đồ phi chiến đấu


Trống Hoàng Kim

    • Nguồn gốc: Bang chủ có thể đến NPC Tế Tửu tại khu vực bang hội để đổi Trống, tiêu hao 60 điểm tích lũy.
    • Mỗi nhân vật trong bang hội hái thành công 1 quả thì bang hội sẽ nhận được 1 điểm tích lũy, 1 Quả Hoàng Kim thì bang nhận được 30 điểm tích lũy.
    • Trống chỉ có bang chủ mới có thể đổi được 1 cái/ 1 ngày.
    • Trống đổi ra có HSD 24h.
    • Chỉ có bang chủ mới có thể sử dụng được trống
    • Nhân vật vào bang 24h mới có thể hưởng exp của trống
    • Mỗi nhân vật hưởng tối đa 120 triệu exp/ ngày từ Trống Khải Hoàn
    • Trống sử dụng sẽ có hiệu quả trong 10 phút, nhân vật đứng trong phạm vi sẽ nhận được exp, mỗi 15s sẽ nhận được 6.000.000 điểm kinh nghiệm có cộng dồn. <tức là chỉ cần đứng gần trống trong 5 phút là có thể nhận max kinh nghiệm>.

    • Điểm tích lũy quả Huy Hoàng sẽ reset vào 23:59 ngày cuối cùng của tháng.
    • Trống có thể sử dụng ở tất cả các bản đồ phi chiến đấu

Quả Huy Hoàng

    • Nguồn gốc: nhận được khi hái quả tại Uyên Ương Cốc
    • Sử dụng nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng với từng loại quả:
  - Quả Huy Hoàng (Trung): Level sử dụng từ 80-119 mỗi quả nhận được 5 triệu điểm kinh nghiệm.
  - Quả Huy Hoàng (Cao): Level sử dụng từ >= 120  mỗi quả nhận được 10 triệu điểm kinh nghiệm.
    • Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 5 Quả Huy Hoàng/ ngày

 Huân Công Huy Hoàng

    • Nguồn gốc: nhận được khi hái quả Huy Hoàng thành công
    • Dùng để nộp cho NPC Bang Hội tại Tương Dương nha môn để tham gia tính năng Bang Hội Đồng Tâm.