Trung tâm thông báo

Quốc Chiến Thiên Tử

1. NPC liên quan
  •  Điều kiện tham gia: Nếu 2 bang hội chiếm thành Lâm An và Biện Kinh thì sẽ diễn ra trận Thiên Tử Quốc Chiến. Nếu 1 bang hội chiếm cả Lâm An và Biện Kinh sẽ chỉ có trận Tống Kim thường.
  •  Thời gian: 21h00 tối thứ 2 hàng tuần.
  •  Thể thức: Như 1 trận tống kim bảo vệ nguyên soái. Bang chủ bang hội chiến thắng sẽ nhận được tư cách để Đăng Cơ Thiên Tử tại Nội Các Thượng Thư.
2. Cách thức tham gia
  •  Sau trận Công Thành thứ 6, Bang chủ 2 Bang chiếm thành Lâm An và Biện Kinh sẽ trở thành 2 Quốc Chủ. Chiếm Lâm An sẽ thành Tống Quốc Chủ, chiếm Biện Kinh sẽ thành Kim Quốc Chủ. Nếu chiếm cả Lâm An và Biện Kinh, Bang chủ sẽ nhận được danh hiệu Tống Quốc Chủ.
  •  Quốc Chủ Tống và Quốc Chủ Kim sẽ nhận danh hiệu và vòng sáng Quốc Chủ, danh hiệu và vòng sáng này sẽ hết tác dụng sau trận công thành tiếp tuần tiếp theo.

Biện Kinh (222/190)

Lâm An (184/202)

 

  •  Vào 19::00 Quốc Chủ Tống Quốc nhận được Quốc Chiến Lệnh Bài (Tống) và Quốc Chủ Kim Quốc nhận được Quốc Chiến Lệnh Bài (Kim) tại Nội Các Thượng Thư.

 

  •  Vào lúc 21h00 ngày thứ 2 hàng tuần sẽ diễn ra Quốc Chiến Thiên Tử. Bang chiếm Lâm An và Biện Kinh sẽ tham chiến để quyết định Quốc Chủ nào sẽ làm Thiên Tử. Nếu 1 Bang chiếm cả 2 thành Lâm An và Biện Kinh thì sẽ chỉ có 1 Quốc Chủ và đến thứ Hai lúc 21h00 sẽ không có trận đánh Thiên Tử mà chỉ là Tống Kim thông thường, Quốc Chủ có thể đến NPC Nội Các Thượng Thư để đăng cơ Thiên Tử.
  •  Đúng 21h00, đồng đạo có thể đến báo danh Quốc Chiến Tống Kim tại 2 NPC Mộ Binh Quan bên điểm báo danh Tống và Kim.
  •  Số lượng lệnh bài Tống Kim (Lệnh bài Tống cho Quốc Chủ Tống và lệnh bài Kim cho Quốc Chủ Kim) 2 Quốc Chủ nhận được là 70 cái/ bang và các lệnh bài đều có thời hạn sử dụng 1 ngày.
  •  Để tham chiến cần phải có quốc chiến lệnh bài (các Bang liên minh của 2 bang chiếm Biện Kinh và Lâm An vẫn phải dùng lệnh bài để có thể vào chiến trường, khác bang vẫn vào được - chỉ cần không phải là ở bang đối địch trong trận Thiên Tử).
  •  Đồng đạo nhận lệnh bài phe Tống thì chỉ được vào bên Tống và ngược lại. Số lượng người báo danh tối đa mỗi bên là 60 người. <không có giới hạn chênh lệch phe - tức 1 phe 30 người và 1 phe 60 người thì vẫn báo danh và tham gia bình thường>
  •  Trong quốc chiến Quốc chủ có thể đẩy thành viên ra khỏi chiến trường.

 

  •  Quốc Chiến Thiên Tử không thể sử dụng các vật phẩm sau:

Không Thể Dùng
 Các loại lag Tống Kim 
 Các loại lag thường
 Bách Quả Lộ
Mặt Nạ Tống Kim

  •  Phương thức thắng thua cũng giống như trong các trận Tống Kim hiện tại.
  •  Quyền lợi của Thiên tử: Vòng sáng Thiên Tử: Kỹ năng vốn có + 1 cấp, Kháng Tất Cả +5%, +3% Máu.


  •  Điều kiện đăng cơ Thiên Tử:
- Bang chủ Bang chiến thắng trong Quốc Chiến Thiên Tử sẽ đến gặp NPC Nội Các Thượng Thư để đăng cơ Thiên Tử.
- Nếu Bang hội chiếm cả Lâm An và Biện Kinh thì Bang chủ chỉ cần đến gặp NPC Nội Các Thượng Thư để đăng cơ Thiên Tử.
- Thời gian đăng cơ Thiên Tử: 22h00 – 24h00 thứ hai.
  •  Những đặc quyền của Thiên Tử: Thiên Tử đến NPC Nội Các Thượng Thư tại Lâm An (tọa độ 184/202) và Biện Kinh (tọa độ 222/ 190) để nhận các đặc quyền và vật phẩm thưởng.
Một Thiên Tử sẽ có những đặc quyền sau:
- Vòng sáng Thiên Tử: Kỹ năng vốn có + 1 cấp, Kháng Tất Cả +5%, +3% Máu.
- Phần thưởng Thiên Tử:
  • Bôn Tiêu (HSD 7 ngày)
  • 10.000 vạn lượng
  • 10 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù <3 ngày>