Trung tâm thông báo

Vận Tiêu

1. Thời gian và địa điểm diễn ra:
  •   Bản đồ: Bảo Tiêu Thành <Thần Hành Phù -> Bản Đồ Đặc Biệt -> Vận Tiêu -> Chọn Cổng hoặc dùng Auto đi THP nhanh như hình dưới


       - Có thể sử dụng THP, TĐP (mua KTC) trong bản đồ
       - Có thể sử dụng Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn (Đại)
       - Chết không mất kinh nghiệm, không té pk, không rơi vật phẩm.
       - Có thể sử dụng phi tốc, đại lực.

2. Nội dung hoạt động: Hoạt động Vận Tiêu Diễn ra vào Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần

2.1. Vận Tiêu Đặc Biệt:

 • Thời gian diễn ra: Từ 19:40 đến 20:40 thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.
 • Điều kiện tham gia: Các nhân vật đã gia nhập môn phái, bang hội, hoặc xuất sư.
 • Nội dung hoạt động:
  • Trong thời gian trên, mang theo 5 tiền đồng tới gặp NPC Chủ Tiêu Cục để nhận nhiệm vụ Vận Tiêu, có 2 lane vận tiêu theo đường thẳng trên bản đồ.
  • Khi nhận tiêu, nhân vật màu gì thì Tiêu Xa sẽ mang cố định màu đó. Ví dụ: Nhân vật trong bang và bang đang màu Vàng, tiến hành nhận tiêu thì Tiêu đó sẽ mang Màu Vàng, các nhân vật muốn cướp tiêu thì phải đổi màu khác màu Vàng để cướp.

 • Quá trình tiêu di chuyển:
  • Tiêu sẽ tự đi theo lộ trình định sẵn  
  • Khi tiêu bị tiêu diệt sẽ kết thúc nhiệm vụ, nhiệm vụ thất bại và rơi ra 1 Lệnh Bài Áp Tiêu . Người cướp được tiêu có thể mang Lệnh Bài Áp Tiêu đến NPC Thương Nhân (ở điểm trả tiêu) để đổi lấy 5 tiền đồng.
  • Khi tiêu về đến đích, chủ tiêu có thể gặp NPC Thương Nhân để nhận thưởng như sau:
   • Điểm kinh nghiệm = (Level - 59) x 1.500.000. Ví dụ: Cấp 130 sẽ nhận được (130-59)x1.500.000 = 106.500.000 exp/ tiêu.
   • 1 Điểm Tích Lũy Huy Hoàng cho Bang Hội. (để Bang Chủ đổi Trống)
   • 1 Huân Công Vận Tiêu (để bang hội tham gia Bang Hội Đồng Tâm)
   • Hoàn trả 5 tiền đồng 
 • Lưu ý:
  • Số lượng tiêu tối đa trong bản đồ là 8.
  • Vận Tiêu trong  thời gian đặc biệt phải tiến hành nhận thưởng trước 22:05, nếu vận tiêu đặc biệt nhưng không nhận thưởng, sau 22:05 mới nhận thưởng sẽ nhận thưởng như 1  tiêu Hòa Bình.
  • Sau 23:59 hằng ngày, nếu chưa nhận thưởng vận tiêu thì sẽ bị reset và mất phần thưởng.
  • 1 Nhân vật có thể vận tối đa 2 Tiêu/ ngày (tổng số tiêu vận trong thời gian đặc biệt và hòa bình tối đa là 2).

2.2. Vận Tiêu Hòa Bình:

 • ​​​​​​Thời gian diễn ra: Từ 22:05 đến 22:35 thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.
 • Điều kiện tham gia: Các nhân vật đã gia nhập môn phái, bang hội, hoặc xuất sư.
 • Nội dung hoạt động:
  • Trong thời gian từ 22:05 đến 22:35, toàn bộ nhân vật tại bản đồ vận tiêu sẽ được đưa về trạng thái Phi Chiến Đấu (không thể PK)
  • Mang theo 50 vạn tới gặp NPC Chủ Tiêu Cục để nhận nhiệm vụ Vận Tiêu.
  • Khi tiêu về đến đích, chủ tiêu có thể gặp NPC Thương Nhân để nhận thưởng như sau:
   • Điểm kinh nghiệm = (Level - 59) x 800.000. Ví dụ: Cấp 130 sẽ nhận được (130-59)x800.000 = 56.800.000 exp/ tiêu.
   • 1 Huân Công Vận Tiêu (để bang hội tham gia Bang Hội Đồng Tâm)
   • Sau 23:59 hằng ngày, nếu chưa nhận thưởng vận tiêu thì sẽ bị reset và mất phần thưởng.